79015, м.Львів, вул. Городоцька, 187/4

для листів: 79015, м.Львів, а/с 471

тел: (032)238-40-33, +380673844440

факс: (032)241-91-82

e-mail: skryzhali@gmail.com

              

АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ "СКРИЖАЛІ"

Ліцензія АЕ №182812
ПРОПОЗИЦІЯ
на технічний нагляд та координацію будівництва


Роботи Виконавця включають:


Роботи з нагляду:

 • нагляд за якістю виконання будівельних робіт на основі плану виконання, робочої документації а також у відповідності до законодавчих і нормативих документів;
 • контроль матеріалів, що застосовуються на будівництві у відповідності до плану виконання;
 • контроль за дотриманням договірних часових графіків будівельними фірмами та прогресу виконання робіт (відображення прогресу виконання робіт за допомогою засобу(програми) MS Project) ;
 • контроль кількості матеріалів, що застосовуються на будівництві;
 • надання документації та звітів (щотижневі та щомісячні) як у паперовій (2 екземпляри) так і в електронній формі (1 екземпляр; формат doc, креслення  в форматі dwg – Autocad) з оформленням відповідно до діючих норм та чинного законодавства;
 • контроль затрат шляхом перевірки розрахунків підрядників та постачальників;
 • проведення щотижневих нарад в визначений день з підрядниками та ведення протоколів з передачею їх Замовнику та керівництву проектом;
 • співпраця, організація зустрічей з представником авторського нагляду та місцевими проектними організаціями та контроль за своєчасним внесенням змін у робочу документацію;

Роботи з координації:

 • координація підрядників, їх співпраці з метою запобігання конфліктам;
 • координація додаткових послуг, пов’язаних з виконанням проекту, з боку підрядників та/або постачальників;
 • координація роботи Site-Teams під керівництвом менеджменту проекту з метою досягнення належного ходу виконання робіт, дотримання стандартів та погодженого бюджету;
 • координація супутніх послуг Замовника (наприклад, надання складських площ, транспорту, розвантаження транспорту з обладнанням, і т.д.), які виконуються Site-Teams та співпраця (погодження порядку виконання робіт) з іншими підрозділами/цехами Замовника (виробництво, відділ ремонту, тощо);
 • подача щотижневого (щоденного) звіту шляхом електронної пошти по вище вказаних роботах з координації;
 • перевірка актів приймання та складання переліку недоліків, дефектів, тощо при виконання /поставці та прийманні робіт, наданих послуг чи поставлених матеріалів;
 • отримання у підрядників необхідних документів (сертифікати якості, сертифікати на матеріали, товаро-супроводні документи, тощо);
 • контроль за дотриманням нормативів з охорони праці з метою попередження нещасних випадків. У випадку порушень правих з охорони праці складання відповідного акту порушення;
 • представництво інтересів Інвестора (Замовника) та менеджменту проекту на будівництві;
 • оцінка комерційних пропозицій, участь в переговорах та рекомендації (обґрунтування) при виборі субпідрядників та постачальників;
 • технологічна документація та звіти (щотижневі та щомісячні) подавались  як у паперовій (2 екземпляри) так і в електронній формі (1 екземпляр; формат doc, креслення  в форматі dwg – Autocad) з оформленням відповідно до діючих норм та чинного законодавства.

Роботи з нагляду та координації забезпечують щоденне, шість днів на тиждень постійне перебування на майданчику будівництва одного працівника під час ведення робіт, а також  інших спеціалістів (кошторисника, технолого, конструктора, економіста, тощо) у випадку потреби за запитом або узгодженням з Інвестором (Замовником).


Основні риси нашої роботи - економічність вирішення, фаховість виконання.


Якщо Ви вирішили замовити в нас роботи з нагляду та координації - запишіть будь-ласка контактну інформацію, або напишіть нам листа просто з цього сайта.

 © ТзОВ "Скрижалі", 2020р.